miércoles, 31 de octubre de 2018

URSULUR eta GOGO : Antzinako Olerkia ~ poema arcaico.▪EUSKARA
lengua vasca
EUSK
eusko
uasko
ERA 
modo, manera

▪HITZ
   palabra

▪BIHOTZ
corazón

▪ESAN, ERRAN
decir

▪EDAN
   beber

▪EMAN
dar

▪ERAMAN
llevar

▪JAN
     comer

▪JOAN
ir

▪ETORRI
venir

▪EKARRI
traer

▪ERAKARRI
atraer

▪EGIN
    hacer

▪ERAGIN
impulsar

▪IZAN
    ser

▪IZEN
     nombre

▪EGON
     estar

▪EKIN
   actuar

▪ARI IZAN
 estar haciendo algo

▪JARRAI
   seguir

▪IRAUN
   durar

▪LO EGIN
   dormir

▪ESNE
   leche

▪ERNE
   atento

▪ESNATU
     despertar

▪BIZI
     vivir

▪HITZEGIN
 hablar

▪ENTZUN
oir

▪ERANTZUN
  responder

▪ADI
  oir atento, escuchar

▪JEIKI
   levantarse

▪JEZARRI, ESERI
sentarse

▪ETZAN
tumbarse

▪LOTAN
durmiendo

▪LAN
trabajo

▪LAN EGIN
 trabajar

▪UTZI
   dejar

▪ITXI
     cerrar

▪BEHAR
necesitar, tener que

▪NAHI
     desear

▪LOTSA
 vergüenza

▪GOSE
      hambre

▪EGARRI
  sed

▪ZUTIK
  de pie

▪ILE
     pelo

▪BILUZIK
  desnudo

▪OIN
    pie

▪OINUTSIK
  descalzo

▪LO
sueño de dormir

▪AMETS
sueño de soñar

▪USTE
creer de pensar

▪SINETSI
creer de fe

▪IRITZI
   opinión

▪ETSI
    ceder

▪EUTSI
   aguantar

▪JASO
      levantar, recibir

▪JASAN
    soportar

▪JAZAN
     suceder

▪GERTATU
  ocurrir

▪GELDI
    quieto

▪ISILIK
    callado

▪OGI
     pan

▪ARDO
   vino

▪HARAGI
 carne 

▪OKELA
  carne de comer

▪LARRU
piel

▪ARRAIN
   pescado

▪OSASUNA
 salud

▪OSASUNTSU
sano

▪GAIXOTASUN
enfermedad

▪GAIXORIK
 enfermo

▪ERABAT          BAT
absolutamente uno
por completo uno
ERA manera
BAT uno/una

▪MARRUBI  Bi
      fresas     dos

▪HIRU  BURU
      tres  cabezas

▪LAU   GAU
  cuatro noches

▪BOST HARRABOTS
     cinco   estruendos

▪SEI    BEHI
     seis  vacas

▪ZAZPI  ZUBI
    siete    puentes

▪ZORTZI ORTZI
       ocho   dioses
                    cielos

▪BEDERATZI   ETZI
        nueve         pasado mañanas

▪HAMAR  BELAR
        diez     hierbas

▪HAMAIKA  ¡AIKA!
     once          ¡oye!s
(muchos)

▪HOGEI OGI
    veinte panes

▪HOGETAMAR
    veinte y diez = treinte

▪BERROGEI
   dos veintes = cuarenta

▪BERROGETAMAR
   dos veintes y diez = cincuenta

▪HIRUROGEI
    tres veintes = sesenta

▪HIRUROGETAMAR
    tres veintes y diez = setenta

▪LAROGEI
    cuatro veintes = ochenta

▪LAROGETAMAR
    noventa

▪EHUN  EGUN
    cien     días

▪BERREUN
   doscientos

▪MILA   HIL
    mil       muertos 
(o meses)
HIL
mes
morir
matar
muerto

▪MILIOI  AR
    un millón de machos

▪MILA MILIOI EME
    mil millones de hembras

▪BILIOI ARRANO-en BILA
    en busca de un billón de águilas

▪TRILIOI     SORGIN 
    un trillón de brujas (parteras)
SOR  surgir, crear
EGIN  hacer

▪EUN
   tejer

▪JOSI
     coser

▪HARI
   hilo

▪UR
      agua 

▪URR
       avellana   

▪URRE
    oro

▪ZIDAR, ZILAR
    plata

▪BURDIN
hierro

▪URDIN
color entre gris y azul

▪EGIA
    verdad

▪GEZUR
    mentira

▪UKO
    negación

▪UKATU
    negar

▪BAIEZTU
    afirmar

▪BAIEZTATU
     confirmar

▪TASUN
     cualidad buena

▪KERI
    cualidad mala

▪MEN
    facultad, potencia

▪BAIMENA
    permiso
(BAI, sí  MEN, facultad  A, la)

▪ZILEGI
    lícito

▪DAMU
     arrepentimiento

▪ODOL
    sangre
    
o0o

▪AKE-LARRE
    prado del macho cabrío
▪AKER-LANDA
    campa del macho cabrío
▪AKE-BASO
    bosque del macho cabrío

o0o

▪OROBAT
-también
(ERE BAI / BAITA ERE)
-tampoco
(ERE EZ / EZTA ERE)
-además 
(GAINERA ~  GAIN-ERA)
 [a modo de encima, añadido]
        
  o0o

♧ OZPIN       ZIZTRIN         MIN ♤
     vinagre  insignificante   dolor

♧ HOTZ  BERO  HOTS ♤
     frío      calor    ruido

o0o

♧ UR BI ETA ♧
    sitio de dos aguas

♧ UR BI ON ♧
     dos aguas buenas

♧ IHINTZ ♧
rocío
IZ-HINTZ
IZ-GINTZA
agua-elaboración

o0o

♧  IZ       UR      IZUR          IZU ♧
    agua   agua   plaga         pánico
     

♧ IZ-URDE ♧
  agua cerdo    = delfín

♧ IZOKIN
     salmón

♧ BASO  URDE ~ BASURDE ♧
    bosque  cerdo = jabalí

    ♧ IZ    HOTZ ~  IZOTZ ♧
      agua  fría          hielo

♧ ITSASO ♧
mar
•IZ
agua (arcaico)
•OSO
entero
muy
todo
pleno
íntegro
totalidad
en pleno
ITSASO
mar

o0o

 ♧ ELUR ♧
 nieve

♧ EURI ♧
lluvia

♧EULI♧
mosca

♧ GAU ♧
noche

♧ GAUR ♧
hoy

♧ EGUN ♧
día

♧ TANTA ♧
gota

o0o

  ♧ SU   GAR   KE ♧
     fuego llama  humo

     ♡ AMA      LUR ♡
      madre    tierra

      ♡UR     SU       LUR♡
     agua fuego  tierra

        ♡GOGO♡
        espíritu, mente

    o0o

 ♡♧GU  EUSKALDUNAK GARA♧♡
Nosotros somos vascoparlantes

     ♡♧UR   SU      LUR   GOGO♧♡
       Agua Fuego Tierra Espíritu

o0o

☆AKATS☆
defecto

☆SUSMO☆
sospecha

☆SUMATU☆
percibir

☆SUSPERTU☆
recuperarse, recobrarse

☆JAKIN☆
saber

☆HAUSNARTU☆
reflexionar

☆AUSARTU☆
atreverse

☆IDATZI☆
escribir

☆IRAKURRI☆
leer

☆IKUTU☆
tocar

☆IKUSI☆
ver

☆IKASI☆
aprender

☆IRAKATSI☆
enseñar

☆ERAKUTSI☆
mostrar

☆ERRE☆
quemar, arder

☆ERREN☆
cojo

☆GAUZA☆
cosa

☆GAUZATU☆
llevar a cabo

o0o

▪IZAR
     estrella

▪ILARGI
luna
HIL 
muerto, mes
ARGI
luz

▪EGUZKI
sol

▪LUBIZI
desprendimiento de tierra
LUR tierra
BIZI viva/o

▪HEL ~ HELDU
llegar, maduro, agarrar

▪HASI
     empezar

▪HAZI
      sembrar

▪HESI
     valla, cerca

▪HEZI
      domar, educar

▪HEZIKETA
educación, 
acción de educar

▪HEZE
     húmedo

▪HEZETASUN
    humedad

▪HEZUR
     hueso

▪HARITZ
 roble

▪ARTE
   encina

▪IDI
     buey

▪BEHI
     vaca

▪TXALA
      ternera

▪ESNE
    leche

▪ZEZEN
 toro

▪ZUZEN
     recto

▪OKER
     torcido, malo

▪MALTZUR
  malo, malvado

▪MAKUR
  torcido

▪ZAKAR
burdo, grosero

▪BALDAR
vago, perezoso

▪TRAKETS
torpe

▪AZKON
    jabalina, dardo

▪GEZI
    flecha

▪GEZA
soso

▪GOZO
dulce

 ▪GATZA
sal

▪MIKATZ
ácido

▪GARRATZ
    amargo

▪GORRI
rojo, pardo

▪ZURI
    blanco

▪BELTZ
negro

▪ILUN
  oscuro

▪OSKORRI
  arrebol

▪OSKARBI
  cielo despejado

▪EKAITZ
   tormenta

▪HODEI
  nube

▪LAINO
   niebla

▪LANBRO
 bruma 

▪KRESALA
agua de mar

▪ATX
    peña

▪HARRI
    piedra

▪HERRI
      pueblo

▪SUKARRI
     pedernal
SU fuego
HARRI piedra

▪ETXE
   casa

▪ITXI
    cerrar

▪HOTS
    ruido

▪OTSO
     lobo

▪UTS
vacío, cero

▪HARTZ
  oso

▪UTZI
     dejar

▪ISURI
     verter

▪JARIO
 fluir

▪IRAULI
    volcar

▪OGI
     pan

▪GARI
   trigo

▪GARAGAR
   cebada

▪UZTA
   cosecha

▪ALE
un grano de algo

▪EO 
   moler

▪IRIN
     harina

▪IRI  ILI   URI    ULI
ciudad, poblado, pueblo

▪LASTO
  paja

▪ZUHAITZ
árbol

▪OLA
   ferrería

▪ELKAR
mútuamente

▪BAKAR
sólo/a

▪BAKOITZ
cada uno/a

▪BIKOITZ
 doble

▪HIRUKOITZ
triple

▪ARDI
   oveja

▪AHARI
     carnero

▪ARKUME~BILDOTS
cordero

▪ZALDI
     caballo

▪BEHOR
  yegua

▪POTTOKA
caballo autóctono

▪AHUNTZ
cabra

▪AKER
macho cabrío

▪ASTO
    burro

▪ASTE
     semana

▪ASTI
período de tiempo

▪MANDO
mulo

▪AHATE
pato

▪ATE
     puerta

▪OILO
      gallina

▪OILAR
gallo

▪ARRAUTZ
huevo

▪ARRANTZA
pesca

▪ARRAUN
remo

▪ARRAUTZ
huevo

▪ERRAUTZ
ceniza

▪ZORI/TXORI
pájaro

▪ARRANO
águila

▪ZOZO
tordo

▪IZPI
rayo de luz

▪GOR
    sordo

▪GOGOR
 duro

▪AZKAR
rápido, listo

▪ARGI
luz, claro, listo

▪LISKAR
  pelea

▪BORROKA
lucha

▪TXINGARRA 
brasa

▪TXINPARTA 
chispa

▪TXINGORRA
granizo

▪KAXKABARRA 
granizo

▪TXIMISTA
rayo

▪TRUMOI
trueno

▪ESKER-TU
     agradecer

▪EZKER
       izquierda

▪ESKUIN
    derecha

▪LERDEN
   esbelto

▪ARGAL
      delgado

▪LODI
     gordo

▪LEPO
       cuello

▪BIZKAR
     espalda

▪BULAR
    pecho

▪AIZKORA
acha

▪ATXURRA
azada

▪AIZTO
     cuchillo

▪IGITAI
hoz

▪EBATSI

▪EBAKI

▪ERABAKI

▪MOZTU

▪GOLDE
     arado

▪LAIA
     laya

o0o


-AGO más
-EGI demasiado
-ENA el-la-lo que más
-KOR propenso
-GARRI digno de
-KIN con de compañía
-Z con instrumental
-K plural o ergativo
-REN -EN genitivo de propiedad
-AN en de lugar
-RAINO hasta de lugar
-RANTZ hacia
-ARI actividad, oficio, profesion
-RIK partitivo

o0o

-GAN  en de persona
-GANA hacia de persona
-GANAINO hasta de persona

o0o

SAILA
ZAILA
GAITZA
ERRAZA
SAMURRA
ARLO
TREBE
TRAKETS
BALDAR
ZOLI
TXARTO
ONDO
ONGI
BIKAIN
IZERDI
IZURDE
ISURI
ERDI
ERBI
ARBI
ALBOAN
IKATZ
AHALKE
ZIRABIO
ARREN
ERREN
IRRI
ORRO
URRUN
URRE
URRI
MURRI
SARRI
ZUHUR
ZAHAR
ZAKAR
ZEKEN
KIROL
KIRRU
KIMU
KEMEN
SENDO
ATSA
ATXA
AITZA
AZA
ETXE
ITXI
OTSA
UTSA
HOTZA
UTZI
KUTSATU
AKATSA
IKATZA
OKARAN
ARAN
HARAN
IBAR
ARKAKARATS
escaramujo
ZELAI
ZORO
LANDA
SORO
ZIKIRO
URKO
SAKON
ZABAL
LUZE
SARRERA
IRTEERA
ESTALI
ESTALKI
KUTXA
USAIN
KIRATS

o0o

IPAR~IFAR
HEGO
EKIALDE
MENDEBALDE
SORTALDE
SARTALDE

o0o

NOR
INOR
NORK
INORK
NORI
INORI
NOREN
INOREN
NOREKIN
INOREKIN

NORTZUK
NORTZUEK
NORTZUEI
NORTZUEN
NORTZUEKIN

NON
INON
NONGO
INONGO
NORA
INORA
NORAINO
INORAINO

NOLA~ZELAN

NOIZ
INOIZ
NOIZ ARTE
BETI ARTE

NIGAN
NIRE BAITAN
AMARENGANA

o0o

ORAIN
GERO
GARA~GERA~GIRA
GAROA
IRA
GOROLDIO
GORA
BEHERA
GORABEHERA
GURA~NAHI
GU
GURE
GAR
GOR
GOGOR
SUGAR
SUGE

o0o

IRAGAN
ETORKIZUN
INOIZ
BETI
GAZTE
ZAHAR
▪AGURE
anciano
▪ATSO
anciana
EZKONDU
EZKONTZA
EZTEIAK
EZTI
ERLE
EULI

o0o
HERENEGUN
ATZO
GAUR
BIHAR
ETZI
ETZUDAMU
EGUN
ASTE
HILA
URTARO
URTE
MENDE
AURTEN
IHAS
GEURTZ
EPE
EPE LUZEA
EPE LABURRA
ASTI
ASTIRO
AGUDO
LASTERKA
BERANDU
ARO

o0o

▪ARTE 
hasta de tiempo

▪GERTU
presto, cerca, preparado

MENDI
TONTOR
BIDE
ZIDOR
ZIGOR
GOI
BEHE
GAIN-EAN
AZPI-AN
ONDOAN
ALDEAN
ATZEAN
AURREAN
GIBEL
BARRU
BARNE
KANPO
LARRU
OSTEAN

o0o 

ALUA
ZAKIL
BARRABIL
UZKI
GILTZURRUN
HESTE
BARE
BAREA
IPURDI
BESO
BASO
ANKA
OIN

o0o

OMEN
OTE
OHI
OSPE
OSPA
ALDE
AHAL IZAN
EZIN IZAN

o0o

SUGE
MUZKER
PUZKER
ABAR
ADAR
ERRO
SUSTRAI
BELE
ORRI
OSTI
ORBEL
UDA
UDABERRIA
UDAZKENA
NEGU
MARA

o0o

GURASOAK
ARBASOAK
AITA
AMA
AITITE
AMAMA
SEME
ALABA
ANAI
AHIZPA
NEBA
ARREBA
ILOBA
BILOBA
OSABA
IZEBA
IZEKO
LEHENGUSU
LEHENGUSIN
JAIO
UME
HAUR
NESKATO
NESKATIL
MUTIL
NERABE
GAZTE
GIZON
EMAKUME
SENAR
EMAZTE
SENIDE
AHAIDE
ERRAIN
SUIA
SASOI
ARO
SOI
JAUN
ANDRE
JABE
UGAZABA
OTSEIN
MORROI
SUKALDE
ESKARATZA
LEIHOA
IKUILU
AKUILU
GURDI
ORGA
ESKUARA
LAIA
IGITAIA
GOLDE
SARDE
SARDESKA
LEIHATILA
ATEA
OHEA
AULKI
ZIZILU
IKUTU
UKITU
AURKITU
AKITU
BILATU
SUSPERTU
ATSEDEN
GILTZA
GOZARI-GIZSLDU
HAMAIKETAKO
BAZKARI-BAZKAKDU
AZKARI-AZKALDU
AFARI-AFALDU
APAL
APALDU
ARROTU
KILKER
ZIGOR
ZEHAR
IHAR
LEHIA
LEHOR
LEZE
ITUNA
ILUNA
IDI
HARRIJASOTZAILE
AIZKOLARI
AUZO
AUZI
HAUTS
HAUTSI
EUTSI
ETSI
ITXI
UTZI
SEGA
SEGALARI
META
MUGA
MARRA
LARRA
LARRU
PITXER
SASKI
ZAMARRA
SAMAR
LARREGI
ABE
GOIZ
ARRATS
ARRATSALDE
EGUNSENTIA
ILUNABARRA
KULUNKA
MIRUA
KRISEILU
BURDUNTZI
ILTZE
MAILU
GORI
GORRI
AUSPO
ASMO
ASMATU
SUMATU
SUSMO
SUSMATU
ZAMA-TU
UHALA
UZTARRIA
yugo
INGUDEA
yunque
EDOSKITU
EROSI
EUKI
EDUKI
SALDU
ZIKIN
GARBI
GERTU
KIRRU
KOR
KER
KOROTZA
SABEL
AURRE
ATZE
ASKA
TXORROTA
ZIMEL A DU
KAR KAR


o0o

JO
LAZTAN
JARRAI
JAREIN
ASKE
ASKATU
LOTU
ATXILOTU
NAZKA
NAZKAGARRI
EMANKOR
UTSIK
BETE
SARRI
MURRI
ITURRI
ZERRI/TXERRI
BAKAN
ASKO
GUTXI 
HANDI
TXIKI/TIPI
LUZE
LABUR
MOTZ
ZABAL
HESTU
MEHE
LARRI


o0o

BURU
BELARRI
BURU BELARRI
BURURA
BURURATU
BUKATU
AMAITU
BEGI
SUDUR
HORTZ
HAGIN
AGINDU
ATZ
BEATZ
BIKAIN
▪BEKAIN
ceja
       (BEGI, ojo  GAIN, encima)

▪BEKAITZA
envidida
(BEGI, ojo GAITZA, malo)

o0o

ON
ONA
ONDO
ONGI
TXAR
TXARTO

o0o

GOGORATU
OROITU
ZUTAZ GOGORATU
AHANTZI
AHAZTU
ZUTAZ AHAZTU

o0o

▪AMAITU ~ BUKATU
acabar, terminar

▪AMAIERA ~ BUKAERA
final, terminación

o0o

JAUN
ANDRE
JABE~JAUBE
NAGUSI
UGAZABA
MORROI
OTSEIN
LANGILE
BEHARGIN

o0o

▪HARAN ~ HARANA
     valle entre montes

▪IBAR
     valle, vega de río

▪ZIMAUR
    estiércol

▪ZABARKERIA
    desidia, apatía

▪OZTOPO
     obstáculo

▪GERRI
     cintura
    
▪GARRI
     digno de

▪GORRI
     color de rojo a pardo

▪IRAKIN
     hervir

▪OLDARR-A
     ímpetu, breada

▪KOLDARR-A
    cobarde

▪ADORE IZAN
     tener valor

▪AMORE EMAN
     ceder

▪ZAPALDU
    aplastar

▪ZAPUZTU
     frustrarse, molestarse

▪INDAR
     fuerza


▪ZABAL
     ancho

▪LUZE
     largo

▪LABUR
     corto

▪MEHE
    estrecho

▪MOTZ
     corto, breve, escaso

▪MOZTU  (verbo, de 'motz')
    recortar

▪EBAKI
    cortar

▪EREIN
    sembrar

▪IREIN
     castrar

▪IRAIN
    insulto

▪OREIN
     ciervo

▪JORRA-TU
escardar, trabajar un tema

▪ARLO
tema, sección

▪ARO
estación, época

▪HOBE
    mejor

▪ESKEGI ~ ESKEGIA
     colgar         colgado

▪ZINTZILIK
     colgado      

▪ZINTZ  EGIN
     sonarse (la nariz)

▪ZINTXUR
     garganta

▪SORBALDA
     hombro

▪INTXAUR
     nuez

▪OPIL~ (OGI, pan   BIL, juntar)
    panecillo

▪LABE
     horno

▪POZA
    alegría

▪POZIK
   contento/a

▪LUR  JO
     estar deshecho, hundido

▪ADARRA  JO
     tocar el cuerno, tomar el pelo

▪IRABAZI
     ganar

▪GALDU
     perder

▪SUMIN~ (SU, fuego  MIN, dolor)
     furia, cólera, arrebato, ira

▪BARE
     calma

▪LASAI
     tranquilo

▪BAREA
     limaco

▪ZAURI
     herida

▪ORBAN
     cicatriz

▪ZILBOR
      ombligo

▪ZILBOR  HESTEA
      cordón umbilical

▪ARTZ
     oso

▪ERTZ
    esquina

▪ORTZ
    diente

▪TXOKO
rincón

▪BOROBIL, BIRIBIL
redondo

▪BILDU
juntar, reunir

▪UPEL
barrica

▪ZANTZUA
vestigio, señal, indicio, pista, rastro

▪ANTZ
semejanza, parecido

▪HASERRE
enfadado

▪EGIA
verdad

▪GEZUR
mentira

▪BARRE ~ BARRE  EGIN
risa            reir

▪IRRIBARRE ~ IRRIBARRETSU
sonrisa          sonriente

▪BERRITSU
parlanchín (lleno de nuevas, noticias)

▪OIHU
grito

▪DEIA
llamada

▪DEIADAR
llamada, grito,
(DEI, llamada  ADAR,cuerno)

▪OHAR
aviso

▪OZEN
   sonoro

▪AHOTS
voz
 (AHO, voca  OTS, ruido)
     

▪NEGAR  EGIN
llorar

▪MALKO
lágrima

▪IRRINTZI
relincho

▪ATSA
aliento

▪ATSEGINA
agradable

▪ZAKUR
perro

▪ZAUNKA
ladrar

▪AKUILU
aguijón

▪IKUILU
cuadra

▪ZOTZ
palillo, astilla

▪GABE
sin

▪GABEZIA
carencia

▪TXIKI
pequeño

▪HANDI
grande

▪ITZEL
enorme, terrible

▪ESKERGA
enorme, colosal

▪ITZAL ~ ITZALPEAN
sombra   a la sombra

▪ITZALA
respeto

▪BEGIRUNE
respeto
(BEGI, ojo  ILUN-A oscuro)

▪BABESA
amparo

▪GERIZA~ GERIZPEAN
sombra       a la sombra

▪OMENA (OMEN, se dice)
fama, renombre

▪ZALANTZA
duda

▪PIZTU
encender

▪ITZALI
apagar

▪MENDE
    siglo

▪SEASKA
     cuna

▪ITXOIN
    esperar

▪ZAIN
    vigilar, esperar

▪ZAINDU
     cuidar

▪BELAUN
    rodilla

▪IBAI
     rio

▪OINAZE
    padecimiento, pena, aflicción, dolor,     
    sufrimiento

▪GOGO-MIN
    preocupación
    (dolor de mente o de espíritu)

▪KEZKA
    preocupación

▪KOSKA
    muesca
    
▪OINATZA
     huella

▪BUSTI
    mojar

▪ZIRRIKITU
    rendija

▪BLAI
    empapado

o0o

▪ODOL-A       SU       GABE  DIRAKI
    la sangre   fuego   sin       hierve  
          la sangre hierve sin fuego

o0o

☆AZKEN ARIKETA☆
último ejercicio

Hitza, palabra :

BERRESKURATU

Ataletan 
zatikatua
 En partes
troceado :

BERR-ESKU-RA-TU

Adierazpenak 
Significados :

BERR~BERRI~BERRIRO
nuevo, de nuevo, otra 

ESKU
mano
ESKURA
a la mano
ESKURATU
llevado a la mano
BERRESKURATU
llevado de nuevo a la mano

Itzulpena ~ Traducción :
☆BERRESKURATU~RECUPERAR☆

 o0o

ITXOITEN SARTZEKO

Gero
Ostean
Aurrean
Atzean
Aldean
Alboan
Ondoan
Gibela
Gibelean
Giltzurrun
Urrun
Hurbil
Urruti
Gertu
Geratu
Gertatu
Berehala
Ardura
Kezka
Koxka
Auzia
Epaia
Ugari
Txosten
Murriztu
Saihestu
Ekidin
Tontorra
Txondorra
Gailurra
Begitxindor
Oihartzun
Zirrara
Txukun
Laban
Atari
Ateri
Aterki
So egin
Arre
Iso
Aida
Uo
Estali
Estalki
Otzan
Firin Faran
Mara Mara
Makurra
Maltzurra
Miresmena
Zut
Zutik
Zatarra
Urtu
Joale
Epaia
Epaiketa
Ebaki
Erabaki
Ebatzi
Murgildu
Igeri
Igerri
Lurperatu
Ehortzi
Elorri
Elortza
Gorosti
Gorostiza
Garabi
Sakatu
Ehiza
Ehiztari
Errota
Eihera
Erdi Bana
Banatu
Sakabanatu
Sakondu
Zabaldu
Luzatu
Laburtu
Borrero
Aurpegi
Egosi
Zulatu
Ahia
Pinporta
Berezi
Eska esku asko aske aski
Bihurri
Bezela
Bezain
Zain
Zai
Bestela
Besarkada
Muin
Artzain
Unai
Ekain
Urtero
Urtaro
Uhin
Usain
Kiratsa
Izaro
Estropada
Lema
Lemazain
Buruzagi
Ugazaba
Ugari
Ihas
Ihes
Agertu
Gertu
Hona Hemen
Horra Hor
Hara Han
Bultza
Jo
Jan
Lo
Esne
Erne
Ernai
Erre
Ur
Urr
Hezur
Ezkur
Su
Gar
Sugar
Elur
Izotz
Ihintz
Zotinka
Negar
Malko
Odol
Zuhur
Zehar
Zahar
Sukalde
Eskaratza
Orma
Ate
Leihoa
Giltza
Galtza
Praka
Gona
Alkondara
Atorra
Galtzerdi
Ipurdi
Zulo
Uzki
Zakil
Zut
Barrabil
Alua
Motz
Urdin
Mutzurdin
Neskazar
Mutilzar
Ziri
Zoro
Zori
Zoli
Zuri
Zu
Zuhur
Zio
Zoro
Zoli
Zulo
Hi
Ni
Gu
Trikuarri
Trebe
Trakets
Truke
Batzar
Biltzar
Marrazki
Marra
Muga
Margo
Miru
Baikor
Ezkor
Zalantza
Zabarkeri
Idi
Iri
Ili
Ilion
Iruñea  IRI-ONA-A  IRUÑEA
Bart
Ziztu Bizian
Haize Bolada
Berdin
Bitxia
Pitxin
Hodei Pinportak
Ostarte-Ortztarte
Bost-Bortz
Beste-Bertze
Ahiak pinportak dekoz-dauzka
Ondorengo
Ordu
Oren
Orein
Artean
Itsasgora
Itsasbehera
Ohi
Ohitu
Oharra
Hegoaize
Epel
Arrats
Orohar
Beherakada
Gorakada
Oka
Gomitatu
Tontor
Gailur
Nahasi
Irabiatu
Zehatz Mehatz
Zehaztu
Ziur Aski
Ziurtatu
Urdaiazpiko
Errautz
Txingar
Ziar
Zingar
Bogar
Bejondeizula!
Azoka
Abere
Aberatsa
Aberasturi

Ortzi
Ortzadarra
Ortzeguna-Osteguna
Ortzirala-Ostirala

Baratz
Baso
Beso
Buztan
Isats
Berakatz
Birao
Bizia
Bizitza
Bihotz
Buskantza
Borobil
Biribil
Barrabil
Zakil
Zut
Zutik
Zutunik
Biluzik
Larru
Larrugorritan
Oinutsik
Ortozik
Udal
Hatz
Behatz
Azkazal
Hezur
Arrautz
Errautz
Ikats
Egun
Egur
Zur
Zuhur
Ziur
Zaldi
Behorra
Behoka
Pottoka

•Mendi 
(monte)
•Mendilibarri
(pueblo nuevo en el monte)
•Arri
(piedra)
•Arriandiaga
(sitio de muchas grandes piedras)
•Iturri
(fuente)
•Iturriondobeitia
(la [casa] de abajo junto a la fuente)

o0o

•Zor 
(deuda)
~ HITZA  ZOR ~ [da]
La palabra [es] deuda

o0o