viernes, 19 de julio de 2019

eten
ele hitz
oro ere
heda
gi zi
li ki ine
to ño
irri txu
barne barru
gogo soin
oso gogor
apur birrin
is ur
lehor leher
lehen legen
hari mehe
eten

@fga51sábado, 13 de julio de 2019

Euskal paradigma.Bakoitzak bere herrian omenik ez omen du lortzen. Hori bakarrik gertatuko bazen, gaitzerdi. Egiaztatu berri dut omenik ez denik gauza bakarrik bakoitzak bere herrian ez denik eskuratzen. Iraganaren ezagupenaz ere gauza parekoa gertatzen zaigu, baita historiaz, hizkuntzaz eta beste halakoetaz, ez baitira arloak batere arruntak eta zaila egiten da mugarriak jarri jakiteko noraino dagoen hedatua jakinduri emankorra eta nondik hasten den erudizio zozoaren eremu antzua. Inguruan egiaren bila ibili baina aurkitu gabe geratu, eta beraz eskuratu gabe, maiz gerta daiteke. Pertsona apalak, jakintsuak eta zintzoak topatu nahiez, arroak, ezjakinak eta gezurtiak aurkitzea ere daitekena da.
Pertsona berezi batzuk ezagutuz, liburu asko irakurriz, orri batzuk idatziz, gutun batzuk jasotaz, konturatzen zara bila zabiltzala gauza guzti horien, uharte urrun batean, eta batzutan ez hain urrun, izaten direla.
Hor nonbait badira pertsona jatorrak, apalak, zintzoak, jakintsuak eta egiatiak. Gure herrian bilatzen ditugun etimologiak eta toponimoak, guztiz bereziak, lekutan badaude, aro batetik fosilak bihurtuak. Egin behar dena, lan egin, bilatu, aurkitu, eta ikusiz gero onartu izaten da, zeren izkutuan kokaturik ez daude, agerian baizik. Gutxi batzuek hori badakite, edo behintzat bazekiten. Gure arteko hoberenak, horretaz konturatzeagaitik ezabatuak izan dira, estaliak, isilduak, ez zuzenak eta ez egokiak ere direlakoan. Kaskarrenak aldiz, hain arro eta gezurtiak diren hoiek, maltzurrak, baldarrak, zakarrak, ezin zituztenak egia batzuk onartu, guztiz egia argiak eta garbiak izanik ere, bere erosotasuna eta sasidirdir soziala galdu beldur direlako. Hobeto iruditzen zaie agerian eta nabarmenez izaten dena, larru lodiaz ukatu, eta kitto. Hain erraz egiten da hori!...zertarako lan egin, paradigma famatu hori benetan aldatzen saiatu, bidaiatu eta egia baieztatuz gero, onartu, oneritzi, onetsi? Hau lana eta nekea!
Ez ote da hobeto izango dena ukatu, gaitzetsi, gaitzeritzi, isildu eta isilduarazi, arruntasunaren, arauen eta zientziaren izenean? Batzuetarako dirudienez bai, halaxe da edo halaxe dela ematen du, zeren horixe bera egiten ohi dute.
Horretaz konturatzen naiz orain, nahikoa berandu, adinak ikusmena murritzen didanean baina jakinduria, gogoa, aldia, garaia eta nahi dudana pentsatzeko, asmatzeko, egiteko eta esateko abagune ugariak oparitzen dizkidanean.
Paradigmak, paradimatikoak dira, berez, eta haiek aldatzen dituztenek ez dute tutik ere esaten horren gainean, eta alderantziz, zertxobait esaten dutenek ez dute ezerik ere aldatzen.

2019

@fga51


viernes, 12 de julio de 2019

Estío.Corto y cálido estío que se acerca
tras el solsticio siempre deseado,
no al repetirse menos esperado,
siempre quisiéramos tenerlo cerca.

Estación esta que no insiste terca,
hastío no sentido malgastado,
que sentiremos dar por acabado,
cuando el otoño llene cada alberca.

Similar a la vida, que es tan breve,
a todos nos aporta su relajo,
carga nuestras reservas cuando debe.

Momentos tristes llegan por atajo,
días cortos de tierra que no bebe
luz solar que madure su trabajo.

@fga51


jueves, 11 de julio de 2019

El concepto prehistórico  del cuerpo humano era muy moderno.En euskera o lengua vasca hay dos vocablos para referirse al cuerpo humano: soin y gorputz.
'Gorputz' viene del latín 'corpus'.
'Soin' es la palabra arcaica y propiamente original del euskera para nombrar al cuerpo.

El diccionario de euskera define para 'soin' lo siguiente:
▪︎soin
•espalda, dorso, hombro;
•tronco [del cuerpo];
•parte superior del tronco humano;
•cuerpo humano.

La probable etimología de este vocablo en preprotovasco es:
[*oso *din]
y sus posibles evoluciones fonéticas serían:
1.
*oso *din
> *sodin
> *sorin
= soin
2.
*oso *din
> *osoin
> *sooin  (con metátesis)
= soin
3.
*oso din
> osoin
= soin

Dado que:
*oso
total, completo
*din
que es, que vale como, cualidad de,

el significado originario de 'soin' sería:

•que es completo
•que es el total
•que es la totalidad
•que es el todo
•que lo es todo
•todo entero
•todo completo
•el total, el todo, completo, entero, pleno.
•la totalidad
•todo entero y al completo
•entero, pleno, total
•cuerpo humano,

lo cual como concepto es:
•materialista y objetivo.
•adelantado filosóficamente.
•acertado.
•moderno y actual.
•antropocéntrico,

y tiene una palabra derivada muy actual:
▪︎soinketa
que viene de:
soin: cuerpo y -keta: actividad, es decir:
•ejercicio corporal
•gimnasia

No se le puede pedir a un idioma milenario más pragmatismo, concreción y claridad conceptual, ni más modernidad de conceptos.
Quizás es así precisamente por eso, por ser milenario, y venir de épocas en que los humanos necesitaban comunicarse con claridad para sobrevivir en la naturaleza en esa fase evolutiva que no daba lugar a torpezas ni errores de concepto, requería fijarse bien y tener la mente clara, para depredar, no ser depredado y reproducirse, lo cual se dice fácil pero era y es muy difícil de hacer, no caben equivocaciones.
Así es el euskera, cuando profundizas en él, porque no se deja entender de modo 'superficial'.
Es muy antiguo y amable, pero serio.
En cuestión de 'bromas', o ligerezas, sólo admite 'las justas'.

@fga51